Jak to v Evropské unii vlastně funguje?

Správu Evropské unie řídí 4 hlavní orgány s rozhodovací pravomocí, které společně stanovují politický směr Unie.

V procesu tvorby právních předpisů pak hrají různou úlohu:

Volby to Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu (EP) jsou volby konající se každých 5 let, ve kterých občané státu EU volí své poslance a poslankyně, kteří budou reprezentovat zájmy svých voličů na úrovni EP.

Dohromady si občané volí přes 700 poslanců a poslankyň.

Každá země má předem určený počet členů parlamentu, který se odvíjí od tzv principu degresivní proporcionality, což znamená, že každý poslanec Evropského parlamentu z větší země zastupuje více lidí než poslanec z menší země. Počet volených poslanců pro jednotlivé země se určuje před volbami samotnými.

Jak probíhají volby?

Ačkoliv má každý stát svá vlastní pravidla a proces voleb, existují také pravidla společná pro všechny:

Volby se konají během čtyř dnů, od čtvrtka do neděle
Občané EU s bydlištěm v jiné zemi EU mohou volit a kandidovat v dané zemi (s jistými výjimkami!)
Každý občan a občanka EU může hlasovat pouze jednou

Více informací ohledně průběhu a pravidel voleb můžete najít buďto zde, nebo shlédnout informativní video Evropského parlamentu zde

Evropský parlament

Hlavním úkolem parlamentu je zastupovat občany zemí EU, své voliče. Parlament se skládá z více než 700 poslanců a poslankyň, kteří jsou voleni na období pěti let. První volby proběhly v roce 1979 a ty nejbližší se uskuteční letos v roce 2024.

EP společně s Radou EU rozhoduje o právních předpisech. Tuto pravomoc parlament získal podpisem Maastrichtské smlouvy. Kromě legislativní pravomoci má parlament také pravomoc kontrolní a rozpočtovou.

Budovy EP se nacházejí Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku. Každá má jedinečnou funkci a je určená na jiné typy zasedání/pracovních funkcí. 

Současnou předsedkyní Evropského parlamentu je Roberta Metsola.

Evropská komise

Evropská komise je výkonná složka EU která sídlí v Bruselu. 

Její nynější předsedkyní je Ursula von der Leyen. 

Komise se skládá ze 27 komisařů a komisařek, které nominují vlády jednotlivých zemí a schvaluje je EP. Tyto komisaři a komisařky nezastupují zájmy svých zemí jako poslanci a poslankyně v EP, ale zastupuji zájmy Evropské unie jako instituce. Výkon jejich funkce je omezen na 5 let.

Hlavni funkci Evropské komise je navrhování zákonů, které potom schvaluje EP s Radou EU. Mezi její další funkce patří navrhování právních předpisu, kontrola uplatňování a vykonávaní práv unie členskými stát a jiné.

Evropská rada – Consilium

Nynější předseda je Charles Michel

Evropská rada je jednou ze sedmi institucí EU kterou tvoří 27 členu, předseda ER a předseda EK. Jejími členy jsou hlavy státu nebo představitelé zemí EU. 

Hlavnímu úlohami Evropské rady je určovaní politického směrování EU, řešeni důležitých otázek a konkrétních opatření. 

! Evropská rada však nepřijímá právní předpisy EU a ani o nich nerokuje, to má na starosti Rada EU.

Je důležité si neplést Evropskou radu s Radou Evropské unie a Radou Evropy. Jsou to 3 odlišné instituce.

Rada Evropské unie

Táto instituce vznikla v roku 1958. Rada EU je jedním z hlavních orgánů EU který spolu s Evropským parlamentem přijímá a rokuje o právních předpisech Unie. 

Členy jsou ministři jednotlivých zemí EU podle jejich politických oblastí. 

Ve výkonu předsednictví Rady se střídají jednotlivé státy EU. Předsednictví jednoho státu trvá 6 měsíců. Každý stát si stanovuje jednotlivé cíle nebo tematické činnosti na které se během svého předsednictví zaměří. 

Momentálně radě předsedá Belgie a to do 30. července 2024.